vrijdag 27 december 2013

Microcoelum weddelianum

 


Microcoelum weddelianum

Kokospalmpje

Zelfs in volledig uitgegroeide staat wordt dit kokospalmpje nauwelijks hoger dan 3 meter. Een dwerg onder de palmen dus en daarom zeer geliefd als kameren kasplant. Maar die liefde wordt door de plant niet altijd beantwoord, want feitelijk is deze palm niet geschikt om in de huiskamer te houden. Op een juiste standplaats en met een goede verzorging kan deze palm wel 20 jaar oud worden en bereikt dan de natuurlijke grootte.


Soorten
In tropische oerwouden in Brazilië komen slechts twee soorten voor, waarvan er een als kamerplant wordt toegepast: Microcoelum weddelianum.
Vanwege de identieke groeiwijze - waarschijnlijk dacht men te maken te hebben met jonge planten - werd deze palm vroeger ondergebracht bij het geslacht Cocos (kokospalm).
Bloeiwijze en vrucht zijn echter geheel anders.
De soortnaam is afgeleid van de Engelse botanicus WedelI, die deze palm halverwege de vorige eeuw naar Europa bracht.

Ziekten
--Gele bladeren bij deze palm betekent meestal dat de plant te koud staat.
--Bruine vlekken op de bladeren en bruine bladpunten zijn het gevolg van te droge grond en een te droge lucht.

Overigens is het heel natuurlijk dat palmen bruine bladpunten krijgen; snijd ze voorzichtig af zonder in het groene deel te snijden.

Groeit de palm slecht, dan kan dat het gevolg zijn van te koude voeten, te lage luchtvochtigheid of tekort aan voeding. Af en toe de pot dompelen in een emmer met lauwwarm water is zeker aan te bevelen.

Standplaats
Wie deze palmen in ons klimaat in optimale conditie wil zien, moet eens naar een botanische tuin gaan. Daar is men namelijk in staat voor de juiste groei condities te zorgen: voldoende licht, het gehele jaar door warm (mini-
maal 18° C) en een hoge luchtvochtigheid. Dat zijn namelijk de wensen van deze palm en u zult begrijpen dat dergelijke omstandigheden in een normale huiskamer moeilijk zijn te realiseren.
Mocht dat bij u wel mogelijk zijn, dan haalt u met het kokospalmpje een schitterende plant in huis die vele jaren oud kan worden.
Plaats deze palm daarom in een vertrek waarin het gehele jaar door èen normale kamertemperatuur heerst. Dagelijks besproeien met lauwwarm water is aan te raden en zet de pot in een ruime schaal gevuld met klei korreIs met een bodempje water.
Nog beter is het 'installeren' van een luchtbevochtiger.

Verzorging
Deze palm is een moerasplant en dat betekent dat u veel water moet geven. Eigenlijk wat dat betreft te vergelij ken met de paraplu plant. Met dit verschil dat de wortels toch af en toe droog moeten staan en daarom is een laag
kleikorrels aan te bevelen.

Van mei tot eind augustus moet u mest geven: éénmaal in de veertien dagen is voldoende. Iedere twee of drie jaar moet de plant verpot worden. Standaard potgrond is daarvoor geschikt, maar Hard leidingwater kunt u gedeeltelijk zelf ontkalken: het water door een bloempot gevuld met turf gieten. beter is het om hieraan nog grove turfmolm toe te voegen. Aangezien palmen lange penwortels vormen, is het aan te bevelen smalle en hoge potten of bakken te gebruiken. Bij het verpotten

Tip
Meestal wordt deze palm in een veel te kleine pot verkocht. Dat betekent slechte groei en geen waterbuffer. Ons advies: liefst direct verpotten.
voorzichtig te werk gaan, want de wortels moeten zo min mogelijk beschadigd worden.

Vermeerderen
Palmen - en dat geldt ook voor deze soort - worden altijd uit zaad opgekweekt. Zelf zaad kweken is niet mogelijk, maar bij gespecialiseerde zaadbedrijven is van deze palm af en toe zaad verkrijgbaar. Voor de ontkieming is veel warmte en vocht nodig: een bodemtemperatuur van 25-30° C en de grond afdekken met glas of plastic.

De zaadgrond moet uit vochtige turfmolm bestaan. Het duurt overigens vele maanden alvorens het zaad ontkiemt. De kiemplanten komen als grassprietjes boven de grond. Pas na maanden, soms pas na een jaar verschijnen de eerste bladeren.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten